Johtaminen

Tämä itseopiskelumateriaali sisältää aineistoa, jota voit hyödyntää aloittaessasi esihenkilötehtäviä tai työskennellessäsi esihenkilönä.

Aineistoon perehtymisen jälkeen sinulla on tietoa siitä, mitä esihenkilön keskeiset tehtävät ovat sekä millaisia asioita hyvään johtamistyöhön liittyy.

Sisällöt ovat:
– Ihmisen johtaminen
– Työyhteisön dynamiikka
– Toimivan työyhteisön pilarit
– Esimies ja konfliktit
– Esimiehen jaksaminen ja paineenalainen työskentely

Kurssisivusto julkaistaan kevään 2021 aikana.

Voit ilmoittautua kurssille tästä: