Käyttöehdot

Nämä ovat Nopsa -sivuston käyttöehdot. Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa.

1. Sivuston käyttö

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (KAMK) (y-tunnus 2553600-4), PL 52, 871010 Kajaani, Puh. (08) 618 991, sähköposti kajaanin.amk(at)kamk.fi.

KAMK antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistosta ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty. Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:llä, jollei erikseen muuta mainita. Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, käyttäjän oikeus käyttää tätä sivustoa päättyy.

2. Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä parantaakseen verkkopalvelun käyttäjäkokemusta.

3. Henkilötietojen käsittely

Sivustolla kerätään rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja. Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot.

Henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä on laadittu Etäjohtaminen -sivuston tietosuojakäytäntö, joka kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja miten niitä käsitellään.

4. Vastuunrajoitus

KAMK tekee parhaansa, että sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Sivusto ja kaikki sen sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin se ovat”. Sivustoa ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin.

KAMK ei kuitenkaan vastaa sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

KAMK on pyrkinyt varmistamaan sivustonsa tietosisällön oikeellisuuden. Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto toimitetaan kuitenkin sellaisenaan sitoumuksetta. KAMK pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tämän sivuston aineistoon. KAMK ei vastaa sivuston käyttämisestä, toimimisesta tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

5. Tietoturva

KAMK pyrkii tarjoamaan sivuston mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, tai suorittaa toimia, jotka rasittavat sivuston rakennetta merkittävästi. Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Kajaanin ammattikorkeakoulussa löytyy täältä.

Näitä käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 21.1.2021.