Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö koskee Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) tuottaman Nopsa -sivuston käyttäjiä. Tällä tietosuojakäytännöllä kerromme sinulle, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja miten niitä käsitellään.

Jotta voimme hoitaa opetustehtäväämme kuten järjestää opetusta, kerätä ja ylläpitää opinto- ja tutkintotietoja ja tarjota opiskelijapalveluita, meidän on käsiteltävä erilaisia käyttäjää koskevia henkilötietoja. Henkilötieto on tietoa, josta sinut voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Henkilötietojesi käsittely tekee sinusta rekisteröidyn ja KAMK:sta rekisterinpitäjän eli tahon, joka kontrolloi henkilötietojesi käsittelyä edellä mainittuja tarkoituksia varten.

Sinun tulee lukea tämä tietosuojakäytäntö ennen kuin voit aloittaa palvelujemme käytön sekä hyväksyä henkilötietojen käsittelyä koskevat menettelyt ja evästeiden käyttö tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Mikäli et hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä tai palvelun käyttöehtoja, ei sinulla ole oikeutta käyttää palvelua.

KAMK noudattaa tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

1. Rekisterin pitäjä

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus 2553600-4), PL 52, 871010 Kajaani, Puh. (08) 618 991, sähköposti kajaanin.amk(at)kamk.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö:

Opinto- ja viestintäpalvelut, palvelujohtaja Teija Sievänen, PL 52, 87101 Kajaani, Puh. 044 7101 237, sähköposti teija.sievanen(ät)kamk.fi

Yhteyshenkilö henkilötietojasi koskevissa asioissa:

Opinto- ja viestintäpalvelut, opintoasiainpäällikkö Maarit Merimaa-Piirainen, PL 52, 87101 Kajaani, Puh. 044 7101 618, sähköposti maarit.merimaa-piirainen(ät)kamk.fi

Tietosuojavastaava:

Tietosuojavastaava, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, PL 52, 87101 Kajaani, Puh. 044 7101 237, sähköposti tietosuojavastaava(ät)kamk.fi

3. Rekisterin nimi

Nopsa -sivusto.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään sivuston käyttäjän tunnistamiseen sekä Ilmastonmuutos -sivuston opintosuoritusten tallentamiseen.

Lisäksi ammattikorkeakoulu käsittelee henkilötietoja:

 • opiskeluoikeuden toteuttamiseksi ja osoittamiseksi sekä opetuksen järjestämiseksi,

 • opintosuoritusten ja suoritettujen tutkintojen hallintaan ja tilastointiin,

 • opetuksen kehittämiseen,

 • opiskelijapalveluiden tarjoamiseksi sekä

 • opiskelijoiden ja muiden ammattikorkeakouluyhteisön jäsenten turvallisuuden ja opiskeluympäristön fyysisen turvallisuuden ja tietoturvallisuuden mahdollistamiseksi.

Lisäksi ammattikorkeakoulu voi käsitellä henkilötietoja

 • tieteelliseen tutkimukseen ja

 • opintoihin liittyvään markkinointiviestintään tai muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Sivuston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Sivusto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja sivuston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat:

 • yksilöivät tunnistetiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, käyttäjätunnus)

 • taustatiedot (oppilaitos, rooli oppilaitoksessa)

 • yhteystiedot (sähköpostiosoite)

 • opiskelua koskevat tiedot (opintosuoritukset ja niiden arviointi)

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin järjestelmiin, kuten opiskelijarekisteriin.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja säilytetään Googlen Firebase-palvelimella Yhdysvalloissa. Googlella on voimassa oleva EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -sopimus. Lisätietoa Firebasen toiminnasta ja tietosuojasta voit lukea täältä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sähköiset tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen mm. säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset, salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön.

Käyttöoikeudet on rajattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoihin on pääsy vain käyttöoikeudet saaneilla. Käyttöoikeus määräytyy henkilön työtehtävien mukaan.

9. Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä parantaakseen verkkopalvelun käyttäjäkokemusta.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Se sisältää yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla verkkopalvelu tunnistaa sivustolla vierailevat eri selaimet. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Sivusto edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää verkkopalveluamme.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, ettei selain salli evästeiden tallentamista. Huomaathan, että evästeiden rajoittaminen voi kuitenkin vaikuttaa siten, että sivusto ei enää toimi.

10. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä, kunnes niiden poistot tehdään manuaalisesti.

11. Profilointi

Annettuja henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.

Voit tehdä tarkastuspyynnön henkilötietojen tarkastuspyyntölomakkeella tai olemalla yhteydessä yhteyshenkilöön (kts. kohta Yhteyshenkilö henkilötietojasi koskevissa asioissa).

Voit tehdä tietojen muutos- tai poistopyynnön olemalla yhteydessä yhteyshenkilöön (kts. kohta Yhteyshenkilö henkilötietojasi koskevissa asioissa).

13. Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Kajaanin ammattikorkeakoulussa löytyy täältä.

Tätä tietosuojakäytäntöä on päivitetty viimeksi 21.1.2021.